Vojsko - verbování vojáků

V okně vojska můžeš verbovat za peníze a manu z obyvatel vojáky. Každá rasa má tři druhy jednotek: obranné, útočné a magické.
Magické jsou nejdražší, ale zvyšují sílu sesílaných kouzel a generují manu.

Za vojáky platíš žold každé kolo, proto je naverbuj až nakonec - když odehraješ všechna herní kola. Do útoku i obrany verbuj veškeré vojáky - nemá cenu mít v zemi několik vojáků, jen berou žold, nic neubrání a nic nedobyjou.

Co je to celková síla země?

Na mapě je u každé země zobrazena celková síla země.
Celková síla země je součet obrany a útoku vojska.
Znáš tedy sílu cizích zemí, ale neznáš přesné složení vojáků.
Například celková síla 100 může znamenat obranu 50 (zbytek je útok), ale také třeba obranu 80 (a zbytek je útok). A zemi brání také obyvatelé, každý obranou +1, jejichž počet také neznáš.

Vojáci se verbují z obyvatel země

Pokud chceš naverbovat vojáky, je důležité nepřehlédnout údaj "Lze naverbovat", což znamená, kolik vojáků lze naverbovat z obyvatelstva. Čím více je v zemi obyvatel, tím více vojáků můžeš naverbovat. Abys mohl vycvičit jednotky druhého a třetího stupně, potřebuješ postavit v zemi stavbu Cech války či Cech magie.

Do hnědých políček zadáš počet jednotek, které chceš vycvičit či propustit a potvrdíš odpovídajícím tlačítkem.

Za naverbované vojáky zaplatíš jednorázovou cenu za výcvik a navíc každé kolo platíš žold! Snaž se nepotřebné vojáky propouštět nebo přesunout na hraniční linii.

Na mapě se u každé země zobrazuje celková síla vojska. Je to součet obranné a útočné síly vojska. Po najetí kurzorem myši na vlajku libovolné země, se celková síla zobrazí v závorce za názvem. Celkovou sílu země znázorňují na mapě také tyto obrázky.

Kolik vojáků můžu maximálně zverbovat z obyvatelstva?

Nelze naverbovat veškeré obyvatelstvo, v zemi musí zůstat 20% obyvatelstva. Množství je počítáno podle počtu všech postavených domů v zemi, ne zaplněných obyvateli! Proto pokud dokoupíte volné domy, půjde naverbovat menší počet vojáků.

Parametry vojenských jednotek

Každá vojenská jednotka má tyto parametry:
  • cena zlaté - cena za naverbovaní
  • cena mana - cena za naverbovaní
  • žold - tolik sebere zlatých ze zisku každé odehrané herní kolo
  • útok - tolik přidá do celkového útoku
  • obrana - tolik přidá do celkové obrany země

Magické jednotky produkují manu

Magické jednotky (třetí jednotka dole) produkují navíc manu (+1 mana za kolo), zvyšují sílu kouzel a magickou obranu země .

Přehled všech vojenských jednotek je na stránce přehled ras

Poslání vojska do útoku

O zaútočení na sousední země je psáno na stránce vojenské útoky