Magie a kouzla

Magie slouží k uplatnění moci na dálku a také k pozvednutí nebo snížení zisku zemí. Dark Elf se dá hrát i bez magie, dobývat země lze bez seslání jediného kouzla, ale hráč bude mnohem méně úspěšný než ostatní. Magie má ohromnou výhodu na rozdíl od vojenských útoků, že lze sesílat kouzla nejen na sousední země, ale na kohokoliv na mapě. Třeba na hráče na opačném konci mapy. Základem pro dobrou magii je mít stavbu Cech Magie a naverbované jednotky třetího stupně - mágy. Mágové produkují každé herní kolo manu a zvyšují sílu kouzel.

Kdy můžeš seslat kouzlo?

Kouzlo můžeš seslat, máš-li dostatek naspořené many (magické energie). Po seslání kouzla se mana odečte. Pokud sešleš kouzlo silou 0, pak se nepovedlo!
Aby se kouzlo povedlo seslat alespoň silou 1, musíš mít naverbované vojáky - magické jednotky. Můžeš je verbovat po zakoupení stavby Cech Magie. Čím více máš mágů, tím větší je síla kouzla.

Zde je přehled všech kouzel   (žlutá kouzla jsou pozitivní, červená negativní a zelená jsou speciální kouzla)

Zde je uvedeno pořadí kouzel tak, jak je vyhodnocuje přepočet.

Tři dny je ochranná lhůta pro hráče

Aby se mohl každý hráč v klidu rozehrát, je první tři dny (den: 0, 1 a 2) zakázáno kouzlit jakékoliv kouzla na ostatní hráče. Jde seslat kouzla jen na své a neobsazené (prázdné) země.
Třetí den můžeš začít kouzlit na země ostatních hráčů a oni zase na tebe.

Co je to síla kouzla

Každé seslané kouzlo má svou sílu. Síla rozhoduje, zdali kouzlo při přepočtu úspěšně projde nepřátelskou magickou obranou, či zda bude odraženo. Síla kouzla je do jisté míry náhodná. Čím více máš mágů a magických věží, tím větší je šance na vykouzlení silnějšího kouzla. Sílu kouzla zvyšuje také hrdina, má-li vycvičen level síla kouzla nebo artefakt zvedající sílu kouzel.
Pozitivní (žlutá) kouzla procházejí magickou obranou země 2x lépe! Příklad: má-li soupeř v zemi Obrannou magickou věž, která má magickou obranu proti kouzlům 50, stačí seslat kouzlo Spokojenost silou 26 a kouzlo projde magickou obranou země.

Příklad: pokud se ti nepovede seslat kouzlo (síla kouzla je 0), je to tím, že máš málo mágů. Naverbuj jich víc!

Co je to magická obrana země

Magická obrana země brání kouzlům dopadnout na zemi a odráží je do neznáma. Všechna bez rozdílu, dobrá - žlutá i zlá - červená kouzla.
Prázdná země bez magických jednotek nemá žádnou magickou obranu (vyjma stavby magický háj, kteří mají enti, nebo obranné magické věže, které mohou stavět všechny rasy). Čím více máš v zemi mágů, tím vyšší je magická obrana. Magickou obranu země zvyšují magické věže, hrdina a magické štíty. Pošleš-li magické jednotky do vojenského útoku, či je přesouváš, pak se tyto jednotky nezapočítávají do magické obrany země!

Dobrá kouzla (žlutá) procházejí magickou obranou země o polovinu snadněji než zlá (červená)! Proto jim stačí poloviční síla kouzla (+1) nežli je obrana země!

Příklad: Máš magickou obranu země 3 a sešleš na ni dobré (žluté) kouzlo Spokojenost silou 2. Sice je 3 > 2, ale jelikož dobré kouzlo prochází 2x lépe, nemusíš se obávat, kouzlo v pořádku projde. Kdybys ale seslal zlé (červené) kouzlo Nespokojenost, bude obranou odraženo.

Dobrá kouzla (žlutá)

Tato kouzla pomáhají hráči, na kterého jsou seslaná. Vyhodnocují se o přepočtu jako první, tedy dříve než zlá kouzla (červená). Procházejí magickou obranou země 2x lépe! Magické štíty se vyhodnocují jako poslední z dobrých kouzel, proto ostatním dobrým kouzlům nebrání projít obranou.

Zlá kouzla (červená)

Zlá (červená) kouzla snižují výkonnost hospodářství, ničí domy, zabíjí vojáky a obyvatelstvo a boří stavby. Aby zlé kouzlo prošlo, musí být jeho síla větší než magická obrana země.

Jak a kdy se kouzla vyhodnotí?

Pokud jsi zakouzlil kouzlo, musíš čekat na přepočet. Po přepočtu budeš mít v hlášení napsáno, jak kouzlo dopadlo. Zdali bylo úspěšně seslané nebo ho obrana země odrazila. Pořadí vyhodnocování kouzel přepočtem je takové, že nejprve se vyhodnocují dobrá kouzla (žlutá) a pak zlá (červená). V zemi v Hospodářství pak uvidíš, jak je země ovlivněna kouzly.Zde je uvedeno pořadí kouzel tak, jak je vyhodnocuje přepočet.

Sesílání kouzel na velký počet zemí

Pokud má hráč mnoho zemí (např. 40), bylo by velmi unavující sesílat kouzla po jednom. V okně Magie stačí zadat jméno vládce a seslat kouzlo. Bude sesláno na všechny jeho země.
Pokud zadáš (nemusíš) ještě počet zemí (např. 5) a omezení maximální síly zemí (např. 300), bude sesláno kouzlo jen na 5 nejslabších zemí, které mají celkovou sílu země pod 300. Viz obrázek.
Doporučuji koupit službu Vylepšené sesílání kouzel za DE-kredity, pak lze jednoduše zaškrtnou země na které chceš kouzlit/nekouzlit a zobrazují se ti barevně země ovlivněné kouzly v centrále.

Pro pokročilé hráče vzorečky - jak se počítá maximální síla kouzla?

Vzorec pro maximální sílu kouzla je:
síla kouzla = počet_všech_mágů_ve_všech_tvých_zemí / počet zemí * 2 * bonus_staveb
Síla kouzla je náhodná, rozptyl se pohybuje v rozmezí od 1/3 síly až do maximální sílu kouzla.
Čím více mágů a méně zemí, tím silnější máš kouzla. Záleží tedy na celkové "hustotě" mágů a věží v celé tvé říši.

Příklad s bonusem magické věže

Kouzlo Blesk, celkem máš mágů 50. Počet zemí 2. Magická věž dává bonus 5 procent.
Max. síla kouzla = 50 / 2 * 2 * 1.05 = 52.5 (mágům se může podařit maximálně síla kouzla 52).

Speciální kouzla ras - jak je získám?

Každá rasa má jedno speciální kouzlo (zelené barvy), které ostatní rasy nemají.
Tyto kouzla se ti automaticky aktivují na rok zdarma, pokud si zakoupíš DE-kredity jakýmkoliv způsobem (SMS, platbou na účet). Speciální kouzla si můžeš koupit i za DE-kredity, ale je to drahé, viz přehled všech služeb.

Pro pokročilé hráče vzorečky - jak se počítá magická obrana země?

Vzorec pro magickou obranu země je:
obrana země = (počet_mágů_bránící_se_zemi * počet_mágů_v_bránící_se_zemi * 3 / počet_domů_v_bránící_se_zemi) * bonus_staveb * bonus magie

Čím více mágů brání zemi a méně domů v zemi, tím silnější je magická obrana. U dobrých kouzel (např. Spokojenost) je výsledná magická obrana země poloviční a proto tyto kouzla lépe procházejí.

Příklad magické obrany se štítem

V bránící se zemi je 20 mágů, domů v zemi je 100. A navíc je na zemi zakouzlen magický štít + 10 procent.
Magická obrana země = ( 20 * 20 * 3 / 100 ) * 1.10 = 13.2 (zaokrouhleno vždy dolů, tedy 13)