Dark Elf

Návštěvnost serveru

    Na serveru je zaregistrováno 30 tisíc hráčů, denní návštěvnost (unikátních IP adres) je 6000.
    Pro měření návštěvnosti používáme TopList.cz, viz statistika (pořadí okolo padesátého místa)

Reklamní prostor - typy bannerů

    Hlavní reklamní prostor o velikosti 750x100 je umístěn na nejlepší pozici, nahoře na úvodní stránce hry
    Doplňkově lze využít i partnerskou ikonku či krátkou PR zprávu do redakčního sloupku na úvodní straně hry.

Ceník reklamy

    Cena za jeden proklik (kliknutí hráče na reklamu) je 1,- Kč Cena je koncová, nejsme plátci DPH.

    Příklad: za 1000,- Kč se bude Váš banner zobrazovat tak dlouho, dokud nedosáhne 1000 prokliků.

    Velkým serverům také nabízíme po dohodě vzájemnou výměnu reklam (barter).

Měřící systém

    Máme vlastní reklamní systém, který umožňuje zákazníkovi sledovat úspěšnost kampaně a prokliky (čas + IP adresy).

Kontakt

    Zdeněk Pletka, email pletron@volny.cz