Jak se to hraje?
(krok 2 / 7)
Hraje se to tak, že systém hry ti přiděluje na každý den herní kola, která by jsi měl odehrávat. Kolik kol to je, záleží na tom, jakou rasu jsi si zvolil v registraci.

Kliknutím na ikonku "přesýpací hodiny" se odehraje jedno herní kolo a stane se toto:
  • narodí se noví obyvatelé v tvých zemích (máš-li volné domy)
  • dostaneš peníze (zlaté) podle zisku tvých zemí
  • dostaneš manu (energii na kouzlení) podle zisku tvých zemí