18.6.2003 jsme pořádali s našimi přáteli z Ukrajiny
takový malý minisraz v Praze, kde byli na dovolené.

Sraz aliance Modrá, Liga 2C 18.6.2003