Hrdina s ID=247707 neexistuje a nebo existoval, ale již zemøel!