Klany jsou velké spolky hráčů napříč všemi ligami. Mají svá vnitřní pravidla, bodování, vyznamenání a fóra.
Zvol klan k zobrazení:
Páni z Růže
( členů: 11, bodů: 514 )
Před dávnými věky, když svět byl ovládán jinými pravidly, sešli se hrdinové přeudatní a při vzájemné shodě a spolupráci veliké legendě vzniknout dali. Symbolem této legendy navždy bude veliká síň slávy ve světě zvaném 3I.
Po mnoho věků pak pod přísným vedením moudrého Moryfunga ligám kralovali a vojsk jejich se každý bál. I jméno sobě dali a Pány z Růže nazývati se začali. Jejich sláva byla taková že i samotný Veliký vládce Dark Elf jen co je viděl, už zemi svou opouštěl znaje neodvratné.
Pak stala se však zrada převeliká a DE, spojiv se se šotky všetečnými, způsobil jejich rozvrat. Nikdo již přesně neví jakým to zrádným úkladem to způsobil. Jisté je však to, že udatní Páni z Růže rozprchli se po světě a schopnosti své ve vojskách žoldnéřských uplatňovali.
Pak jednoho věku, díky náhodě předobré se znovu v jedné lize sešli a legendu starou oprášili. Nikdo již přesně neví kdo z nich to byl a ani zda tu ligu vyhráli, to důležité není. Důležité je to, že znovu k sobě cety nalezli a pod 1 prapor opět se spojili.
Starý a moudrý Moryfunk ztracen byl ve vírech času, a proto Páni z Růže sobě nového vojvodu zvolili. Tím novým vojvodou mocný PORW se stal a důvěru v něj kladenou nezklamal. I přišli nové a nové věky, ve kterých Páni z Růže bok po boku věrně stojí a legendě své zhynout nedovolí.
A nyní?    Řady naše o mnoho nových a udatných vládců se rozrostly a prapor náš vlaje silou nepoznanou. Tak tedy vzhůru do dalších věků ve kterých nás slávy kopec čeká.
Bojácný Bojim, z Růže zrozený.
-----
V současné době nabíráme nové hráče.
Informace v poště
Pětinohá Příšera nebo
Bojim Bojim

 Jméno vládceLigaPoziceUžitečnostVyznamenání / TrestyDiscord 
Pětinohá příšera?xZakladatel (4898 dnů)10
Pětinohá příšera,?xZakladatel (4707 dnů)+ 47  ?
Pětinohá příšera-?xZakladatel (4911 dnů)+ 36  ?
Pětinohá příšera.?xZakladatel (4886 dnů)+ 29  
Pětinohá příšera_?xZakladatel (4570 dnů)+ 26  ?
Pětinohá příšera..?xZakladatel (4606 dnů)+ 15  ?
Anton?xČlen (4047 dnů)+ 10  ?
 = 173     
Boindil?xVeterán (4265 dnů)35
guoguo?xČlen (4483 dnů)30?
Vaughan?xČlen (4427 dnů)+ 15  ?
 = 45     
sirhup?xČlen (4087 dnů)15?