Geryon , Klan Řád Okřídlených
Pochvala 11. 12. 2016 17:23:01 -
- Zakladatel 1. 12. 2015 20:21:57 -
- Právo zakládání klanových aliancí 1. 12. 2015 20:21:52 -