propper , Klan Mysteriarchové
- Velitel 28. 9. 2013 17:29:24 -
- Právo zakládání klanových aliancí 19. 12. 2012 14:30:54 -