Sultan Sulejman , Klan Mysteriarchové
- Veterán 1. 7. 2016 18:15:20 -
- Právo zakládání klanových aliancí 26. 12. 2012 13:30:34 -