Ermanarich , Klan Mysteriarchové
- Velitel 11. 6. 2012 20:20:02 -
- Právo zakládání klanových aliancí 11. 6. 2012 20:19:49 -