-_LEGEND-_ , Klan Mysteriarchové
- Veterán 10. 1. 2017 11:41:55 -
- Právo zakládání klanových aliancí 26. 5. 2015 22:28:09 -