lorm , Klan Královská Legie
- Veterán 13. 10. 2013 22:24:26 udělil Rebel, za dlouhodobou a plnohodnotnou účast na taženích pod mou maličkostí
- Právo zakládání klanových aliancí 15. 9. 2010 18:37:25 -