Anupew , Klan Křišálová hvězda
Vyznamenání za obětování pro klan 20. 12. 2008 8:59:18 Za brzké kouzlení v ligách a za nevděčnou úlohu dvojkového mága.
- Člen 23. 5. 2008 17:05:49 -