Artefakty hrdiny  nápověda
Sarkteros
Hrdina má artefaktů:  22
Hermelínový plášť  (92% )
obrana +20
level obrana +8%
level mag. obrana +20%
Plášť temnoty  (20% )
level mag. obrana +20%
level útěk +10%
level kradení +10%
Plášť štěstí  (21% )
( nabízen v aukci )
obrana +10
level obrana +5%
level mag. obrana +15%
Hornická pláštěnka  (9% )
obrana +4
level mag. obrana +12%
Svatováclavská Koruna  (30% )
level útok +2%
level přežití +12%
level kradení +20%
Pletronův pohár  (44% )
obrana +18
level útok +1%
level obrana +4%
Helma nazgůla  (21% )
obrana +20
level přežití +5%
level bojeschopnost +2%
Řád Celegorna  (11% )
( nabízen v aukci )
obrana +14
level síla kouzla +5%
level mag. obrana +10%
Angmarská hůl  (21% )
útok +3
level síla kouzla +12%
level bojeschopnost +1%
Angmarský meč  (21% )
útok +4
level útok +4%
level bojeschopnost +1%
Zbroj Českého Lva  (92% )
obrana +36
level obrana +4%
level přežití +20%
Černá zbroj  (21% )
obrana +30
level mag. obrana +10%
level přežití +10%
Stříbrné tělo  (13% )
obrana +7
level přežití +5%
dráček může být oživen pokud má hrdina celý set
Amulet smrti  (21% )
level obrana +10%
level síla kouzla +6%
level destrukce +10%
Ohnivý štít  (27% )
obrana +30
level obrana +16%
level mag. obrana +30%
Štít Smrtihlav  (21% )
obrana +30
level obrana +10%
level mag. obrana +10%
Královský dekret  (25% )
útok +1
level útok +2%
level mag. obrana +15%
Kniha mrtvých  (21% )
level síla kouzla +8%
level mag. obrana +10%
level destrukce +10%
Irsilova mandragora  (21% )
obrana +10
level obrana +3%
level kradení +10%
Královské boty  (66% )
level obrana +7%
level síla kouzla +8%
level útěk +20%
Černé holenice  (21% )
level útěk +10%
level kradení +10%
level destrukce +6%
Kožené boty  (0% )
Hlavní stránka hrdiny